„Българско сдружение за личностна алтернатива” (БСЛА) е неправителствена организация в обществена полза, регистрирана по Закона за юридическите лица с нестопанска цел през 2004 година. 

Защо сме „Българско сдружение за личностна алтернатива"? 

•Българско - защото сдружението обединява само български граждани и лица и е създадена да подпомага и сътрудничи също на такива лица! 

•Защо сме сдружение – защото така сме по-силни! 

•Защо “личностна алтернатива” – защото вярваме в конкретните предимства и познания на всеки отделен човек - познания, насочена към подпомагане на тези, които могат и тези, които нашето общество малко или много е позабравило! 

Усилията ни са насочени към младите хора в България, които притежават необходимите личностни качества, желание и воля да превърнат себе си във водеща сила, за формирането на единно гражданско общество. Тези, които, ще поемат щафетата и завършат успешно интегрирането на България в голямото Европейско семейство и покажат за пореден път уникалността на нацията ни. 

Нека докажем още веднъж, че съществува една отдавна позабравена черта у българина, а именно толерантността и желанието му за помощ.

 
ПРОЕКТЪТ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ", СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД "ИНВЕСТИРА ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ"